Ons team


Therapie is een vertrouwelijk proces tussen een therapeut en cliënt. Opdat dit zou slagen, is een goede match met je therapeut van groot belang. Op deze pagina vind je een korte voorstelling van de therapeuten van Praktijk Nova. 

Wens je graag een afspraak te maken? Neem dan rechtstreeks contact op via de gegevens die bij elke therapeut vermeld staan of via het contactformulier. 

Therapie voor volwassenen en relatietherapie

Silke Vanacker


Ik ben Silke Vanacker en woon in Koekelare met mijn man en twee dochters.

In 2010 studeerde ik af als klinisch orthopedagoog aan de universiteit van Gent. Na een tijd in het werkveld te staan, voelde ik dat werken met mensen me energie geeft. Ik startte een vierjarige therapie-opleiding en begon in 2017 als zelfstandig psychotherapeut. 

Ik geloof dat mensen steeds kunnen groeien en evolueren. Dat je als persoon nooit 'af' bent. Omdat ik ook zelf als therapeut wil blijven groeien, volg ik regelmatig supervisie en blijf ik me bijscholen via kortdurende en intensievere opleidingen. 


Therapie is voor mij samen op weg gaan. Op bepaalde momenten in ons leven kunnen zaken (te) zwaar aanvoelen. Dan hebben we soms nood aan iemand die mee helpt dragen. Tijdens onze weg samen kijk ik met je wat je anders wil voor jezelf en welke weg hierin voor jou het meest passend is. We zullen samen struikelblokken tegenkomen die we kunnen vastnemen en bekijken. In de hoop deze kleiner te maken en eroverheen te kunnen stappen.


Graag ga ik samen met jou op pad om te kijken hoe ook jij kan evolueren naar sterkere en meer zelfbewuste versie van jezelf.

silkevanacker@hotmail.com

0494/24 86 89

Ik geloof dat een geheel meer is dan de som van de delen. Dat je als team sterker kan staan. 

Daarom richtte ik begin 2023 praktijk Nova op. Een praktijk waar je in alle vertrouwen bij je individuele therapeut terecht kan. En waar elke teamlid ook verder kijkt, intervisie volgt en zich verder verdiept via opleidingen.  

Opleidingen

 • Master in de klinische orthopedagogiek (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat Contextuele Psychotherapie (Artevelde hogeschool Gent)
 • Basisopleiding EMDR - deel 1 en 2 (Integrativa)


Visum en erkenning

 • Visumnummer klinisch orthopedagoge: 288810
 • Registratienummer Vereniging voor Orthopedagogen: 191 04 89
 • RIZIV-nummer eerstelijnspsychologische zorg: 7-00119-27-000


Tine Braeye


Na mijn studies vervolgde mijn professionele weg zich voornamelijk in het onderwijs in de begeleidding en ondersteuning van jongeren met een stoornis (ASS, AD(H)D) of een leerproblematiek). Gaandeweg kon ik ervaren dat het in gesprek gaan met de context van de jongeren die ik begeleidde me veel voldoening bracht om zaken in beweging te brengen.
Zodoende startte ik in 2021 mijn weg als zelfstandig psychotherapeut.

 

Het leven is een proces is dat nooit ten einde is

Doorheen het leven zijn er externe gebeurtenissen en omstandigheden waardoor de dingen niet steeds lopen zoals we dat zouden willen.
Er komen mensen op onze weg met wie we moeilijkheden ervaren of door wie we uit ons evenwicht gebracht worden.

Soms merken we dat we onszélf in de weg zitten waardoor we het gevoel hebben niet vooruit te komen.

Dat kan leiden tot piekeren, stress, tot het gevoel vast te zitten in eigen gedachten, emoties, angsten,..

 

Doorheen de therapie bekijk ik samen met jou waar je nu staat en waar je naartoe wil.

 

Welke patronen spelen je parten? Welke bewuste of onbewuste overtuigingen heb je over jezelf, de anderen, de wereld?

Wie ben jij in je kern? Hoe kunnen we jou weer in je kracht laten staan? Hoe kan je weer meer vrijheid ervaren in je denken en in je handelen?

 

Op elk punt in het leven hebben we de mogelijkheid om beslissingen te nemen die onze koers wijzigen. Soms zijn dit kleine dingen, soms is er nood aan een grotere ommezwaai.

 

Ik begeleid en ondersteun jou graag in dit proces.

In praktijk NOVA ben ik vanaf september aanwezig op maandag, donderdag en 2-wekelijks ook op zaterdagvoormiddag.

Daarnaast ben ik ook werkzaam in huisartsenpraktijk Hippocrates in Roeselare en kinepraktijk (R)Evolve in Rumbeke.


tinebraeye@gmail.com

0499 22 53 44

Opleidingen

 • Master in de Klinische Orthopedagogiek (Universiteit Gent, 2005)

 • Gecertificeerde Opleiding LSCI – Life Space Crisis Intervention (Gent, 2009)

 • Specifieke Lerarenopleiding (CVO –VIVO, 2015)

 • Stress- en Traumatherapeut (Open Mind Kenniscentrum, 2023)

 • Systemisch Coachen (Open Mind Kenniscentrum en Bert Hellinger Instituut, Nederland, i.o.)

   

Visum en erkenning

 • Visumnummer klinisch orthopedagoge: 341901

 • Registratienummer Vereniging voor Orthopedagogen: 221 21 40

 • RIZIV-nummer eerstelijnspsychologische zorg : 7-02354-23-000


Chiara Van den Broucke


Ik ben Chiara, woonachtig in Wingene. Met trots behaalde ik mijn diploma Master in de Klinische Psychologie aan Universiteit Gent.

 

De levensvraag “Wie ben ik” blijft telkens evolueren. Gebeurtenissen vormen ons tot wie we nu zijn. Deze gebeurtenissen zorgen er vaak voor dat we moeilijkheden ondervinden in het leven en terug op zoek zijn naar verbinding binnen onszelf en de ander. Deze zijn dan ook vaak factoren die vast staan en je enkel maar kan aanvaarden omdat je ze niet kan veranderen.

De gevoelens en gedachten hierrond mogen er zijn.


Laten we samen gaan voelen, om zodoende woorden te kunnen geven aan wat er intern gaande is en dat gevoel te gaan (h)erkennen.

Mijn doel in therapie is te helpen dragen wat er op ons levenspad komt en samen te ontdekken wie we nog zijn, waarvoor we staan,… op dat pad vol hindernissen.

chiara@praktijk-nova.be

0474 56 16 00

Opleidingen

 • Master in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent)

Visum en erkenning

 • Visumnummer klinisch psychologe: 399410
 • Inschrijvingsnummer van de psychologencommissie: 992138609

Therapie voor kinderen en jongeren

Camille Laethem


In het begin van ons leven zetten we de blauwdruk voor de toekomst. Opgroeien verloopt immers niet altijd van een leien dakje. Het is een periode vol moeilijke ontwikkelingstaken die overwonnen moeten worden en dit zorgt niet alleen voor problemen bij het kind (slaap- eet- en gedragsproblemen), maar ook binnen het gezin. Soms hebben kinderen en hun ouders iemand nodig die de wereld en persoonlijkheden rondom hen vertaalt en hen even op pad helpt. Daarom vind ik het heel belangrijk zowel met het kind als de context aan de slag te gaan.


Ik ben een master in de klinische psychologie en volg momenteel een opleiding tot systeemtherapeut. Als psycholoog vind ik het belangrijk om ouders en hun kinderen terug in hun sterktes te zetten. Ik ga samen met jullie op zoek naar een bril en denkkader waardoor problemen bekeken en aangepakt kunnen worden. Therapie vindt niet plaats in het uurtje per week dat wij samen zitten maar wel in de tijd die het gezin samen thuis spendeert. Ik vind het dan ook belangrijk dat ouders door het doorlopen traject eventuele latere moeilijkheden zelf kunnen aanpakken.


In praktijk Nova bied ik (gezins-)therapie en opvoedingsondersteuning aan. Dit op maandag en donderdag. Daarnaast ben ik ook actief binnen CAR 't Veld als klinisch psycholoog.

camille.laethem@outlook.be

0497/ 83 06 68

Opleidingen

 • Master klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Éénjarige opleiding Kinder – en jeugdpsychotherapie (AIHP) 
 • Driedaagse opleiding Kindertherapie: speltherapeutische vaardigheden, emotieregulatie en relaxatietechnieken (AIHP)
 • Postgraduaat Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie i.o. (Universiteit Gent)


Visum en erkenning

 • Visumnummer klinisch psychologe: 339089
 • Erkenningsnummer: 972131037


Manou Duyck


Ik ben Manou Duyck en ik behaalde mijn Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Een boeiende opleiding, waarin het hebben van een brede kijk en kritisch denken voorop  stond. Deze manier van redeneren komt dan ook van pas binnen het psychologisch werkveld, waarbinnen steeds verschillende pistes overwogen moeten worden. 

 

Samen met jullie ga ik dan ook vanuit bovenstaande visie op zoek naar het ontstaan van eventuele moeilijkheden en hoe we deze gezamenlijk kunnen aanpakken. De ontwikkeling van baby tot jongvolwassene kan namelijk verschillende obstakels bevatten, waardoor men het even niet meer weet. Een helpende hand en iemand die mee helpt dragen, kan op die momenten wenselijk zijn.

 

Verder vind ik het heel belangrijk om zo goed mogelijk aan de slag te gaan. Daarom blijf ik me bijscholen door het volgen van kortdurende en langdurige vormingen.

 

Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om me te contacteren!


manou@praktijk-nova.be

0492/ 92 32 19

Opleidingen

 • Master klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Permanente vorming in de Klinische Neuropsychologie (Vrije Universiteit Brussel)


Visum en erkenning

 • Visumnummer klinisch psychologe: 404194
 • Inschrijvingsnummer psychologencommissie: 2139155