Tarief en betaling

Regulier Tarief


  • Sessie volwassenen              
  • Sessie relatietherapie
  • Sessie kinderen en jongeren
  • Schooloverleg

Duur

60 min

60 min

60 min

60 min

Tarief

65€

65€

65€

70€

Betaling

Betaling gebeurt na elke sessie. Dit kan contant of via mobiele app.


Tegemoetkoming mutualiteit

De meeste mutualiteiten betalen psychotherapie deels terug. Het bedrag van terugbetaling varieert per mutualiteit. Wil je weten op hoeveel terugbetaling je recht hebt? Informeer hiervoor bij uw mutualiteit.


Afspraak annuleren

Kan je niet aanwezig zijn op een afspraak, verwittig dan per mail of telefonisch 48u op voorhand.

Annuleer je de afspraak tussen de 24u en 48u voor je afspraak, wordt de helft van de sessie aangerekend.

Verwittig je niet of minder dan 24u voor je afspraak, wordt de hele sessie in rekening gebracht.


Dankjewel om hier rekening mee te houden.

ELP

Wat is ELP?


De afkorting ELP staat voor Eerstelijnspsychologische zorg. 


Kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen met lichte tot matige psychische klachten die de weg naar psychische hulp nog niet vonden, kunnen tegen een verhoogd terugbetalingstarief bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht. Het aanbod geldt voor een aantal ambulante zittingen en is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.


Tijdens een eerste gratis gesprek wordt in onderling overleg de meest geschikte hulpverlening vastgesteld. Dit kan eerstelijns psychologische en/of gespecialiseerde psychologische zorg zijn, individueel en/of in groep. Indien nodig verwijst de hulpverlener door.


Let wel, niet alle klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen zich conventioneren. Je kan deze terugbetaalde psychologische zorg vinden bij klinisch psychologen en orthopedagogen die een overeenkomst daartoe hebben met het netwerk geestelijke gezondheid.


ELP binnen groepspraktijk Nova


Bij een aantal collega's van ons team kan je terecht voor eerstelijnspsychologische zorg. 


  • Eerstelijnspsychologische zorg bij volwassenen

Bij Silke en Tine kan je terecht voor eerstelijnspsychologische zorg voor (jong)volwassenen. Hierbij heb je als cliënt recht op maximaal 8 sessies per jaar.

Neem gerust contact op voor meer info of kijk op Home - Netwerk NOWE.


  • Eerstelijnspsychologische zorg bij kinderen en jongeren

Bij Camille kan je terecht voor eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren. Hierbij heb je als cliënt recht op maximaal 10 sessies per jaar.

Neem gerust contact op voor meer info of kijk op Home - WINGG.


LET WEL: De mogelijkheden binnen de conventie zijn niet onbeperkt. Dat houdt in dat niet alle sessies bij deze therapeuten automatisch binnen de conventie doorgaan. Tijdens het eerste gesprek wordt samen bekeken of uw vraag passend is voor het ELP-aanbod. 

Wens je graag beroep te doen op sessies binnen de conventie, geef dit zeker aan bij je aanmelding. 


Tarief ELP-sessies

  • Sessie kinderen en jongeren (- 23 jaar)
  • Sessie volwassenen (+23 jaar)       

Duur

45 - 60 min

45 - 60 min


Tarief

0 €

11 € (of 4€ bij verhoogde tegemoetkoming)